Từ 5 - 7 triệu  Tổng cộng có 0 sản phâm trong mục này.