Từ 7 - 10 triệu  Tổng cộng có 0 sản phâm trong mục này.