Từ 2 - 5 triệu  Tổng cộng có 0 sản phâm trong mục này.